โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดการรับสมัคร

การสมัครเรียนแบบปกติ

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์

ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2562

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ
  • สมัครทางระบบออนไลน์ : เว็บไซต์ http://satitislam.psu.ac.th
  • สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่าง

สอบถามเพิ่มเติม: 086-6830083, 081-1322508

การสมัครห้องเรียน วมว

ปิดรับสมัคร