Category: ข่าวประกาศโรงเรียนฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ตามที่โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ไปแล้วนั้น  โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2  ดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อ

Read More

โครงการศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ (International Student Mobility Program 2020)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิธีเปิดโครงการศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ(International Student Mobility Program 2020) ขึ้น ณ ห้องประชุมอิหม่ามนาวาวีย์ คณะวิทยาการอิสลาม โดยมี ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ ผู้บริหารเเละคณาจารย์จากโรงเรียน Insan Cendekia Madani เข้าร่วมในพิธี หลังจากพิธีเปิดนักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้เข้าร่วมโปรเเกรมในโครงการทันทีโดยโปรเเกรมกิจกรรมในช่วงวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพนักเรียน การลงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี การเข้าชั้นเรียนกับนักเรียนชั้น ม.5 ตามตารางเรียนของโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ กิจกรรมกีฬา เเละกิจกรรมสันทนาการของสภานักเรียน   สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่   http://www.facebook.com/SatitIslam/

Read More

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา2563 ( รอบที่2 )

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา2563  ( รอบที่2 ) เปิดรับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่าง ประกาศรับสมัครนักเรียน (รอบ2) ดาวน์โหลดใบสมัคร (ไปรษณีย์) ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 คู่มือการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม: 086-6830083, 081-1322508

Read More

ต้อนรับผู้บริหาร และ คณะครูจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์

วันที่ 23 ม.ค.63 เวลา 09:00-12:00 น. โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และ คณะครูจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์ จ.นราธิวาส ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและ แลกเปลี่ยนการจัดการการศึกษา ในโอกาสนี้ ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ ได้บรรยายถึง วิศัยทัศน์ของการจัดการศึกษาและรูปแบบในการบูรณาการวิชาสามัญกับอิสลามศึกษาของโรงเรียน และ ได้เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนสอบถาม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของทั้ง2สถาบันต่อไป     สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่   http://www.facebook.com/SatitIslam/

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพัก

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพัก สามารดูรายชื่อได้ที่นี่

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพัก

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพัก สามารดูรายชื่อได้ที่นี่

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น  ปรากฏว่านักเรียมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดังรายชื่อต่อไปนี้ สามารดูรายชื่อได้ที่นี่

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ (ชีววิทยา) และ เจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย)

ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ (ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย) จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ (ชีววิทยา) 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย)  

Read More

ประกาศผลสอบของโครงการ วมว. รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการประกาศมีดังนี้ 1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของคู่ศูนย์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3. กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบสอง และการขอดูคะแนน 4. การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 5. แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบรอบแรก

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ได้ดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้ สามารดูรายชื่อได้ที่นี่

Read More