Category: ข่าวนักเรียน/ผู้ปกครอง

โครงการศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ (International Student Mobility Program 2020)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิธีเปิดโครงการศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ(International Student Mobility Program 2020) ขึ้น ณ ห้องประชุมอิหม่ามนาวาวีย์ คณะวิทยาการอิสลาม โดยมี ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ ผู้บริหารเเละคณาจารย์จากโรงเรียน Insan Cendekia Madani เข้าร่วมในพิธี หลังจากพิธีเปิดนักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้เข้าร่วมโปรเเกรมในโครงการทันทีโดยโปรเเกรมกิจกรรมในช่วงวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพนักเรียน การลงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี การเข้าชั้นเรียนกับนักเรียนชั้น ม.5 ตามตารางเรียนของโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ กิจกรรมกีฬา เเละกิจกรรมสันทนาการของสภานักเรียน   สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่   http://www.facebook.com/SatitIslam/

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น  ปรากฏว่านักเรียมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดังรายชื่อต่อไปนี้ สามารดูรายชื่อได้ที่นี่

Read More

ประกาศผลสอบของโครงการ วมว. รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการประกาศมีดังนี้ 1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของคู่ศูนย์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3. กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบสอง และการขอดูคะแนน 4. การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 5. แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบรอบแรก

Read More