รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

คลิก>>>https://drive.google.com/file/d/1DGEq4VCiMBixA3ReAu1FyJKS8CJWeHNQ/view?usp=sharing

หากมีปัญหาให้ติดต่อโรงเรียน(088-7816376,081-1322520)ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *