ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทธยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2562

คลิก>>>>http://edge.inet.swiftserve.com/POCMOST/filemost/4QhkbfOSoYEc4JQS.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *