ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการคัดเลือก>>>https://drive.google.com/file/d/1KDX-lAlmSdZhRIBgN0xQIIy6CZd10eIp/view?usp=sharing

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์>>>https://drive.google.com/file/d/1y2Pd_6bTRsZwBvh-ntg1pkVG4zVnkTzv/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *