ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้พิจารณาในเบื้องต้นจากใบสมัครแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ตามประกาศนี้
สามารดูรายชื่อได้ที่