ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
……………………………………………………………………………..

ตามที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ ตามประกาศนี้