รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา2563

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา2563

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2562

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ
  • สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่าง

สอบถามเพิ่มเติม: 086-6830083, 081-1322508

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *