รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้วิทยาลัยอิสลามศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท และศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราจ้าง 10,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สามารถ Download ใบสมัครได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *