ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ (ชีววิทยา) และ เจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย)

ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ (ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย) จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ (ชีววิทยา)

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *