ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ซึ่งได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น  ปรากฏว่านักเรียมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ดังรายชื่อต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *