ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพัก

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *