ประกาศ การเรียกลำดับสำรองโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเรียกลำดับสำรองโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา และได้กำหนดให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงโดยการยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 นั้น

บัดนี้การยืนยันสิทธิ์นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตัวจริงดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    โดยมีผู้สละสิทธิ์จำนวน 4 คน ดังนั้น จึงขอประกาศให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 1 ถึง 4 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *