ประกาศ การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องการศึกษาโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องการศึกษาโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

 

1.สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2563

2.สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 ปี การศึกษา 2563

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *