START A COURSE

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.
Best Education Wordpress
Theme For 2018

สนใจเข้าเรียน

โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน
ให้มีความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนสอน...
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

START A COURSE

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.
Best Education Wordpress
Theme For 2018

START A COURSE

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.
Best Education Wordpress
Theme For 2018

ดูผลการสอบ

START A COURSE

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.
Best Education Wordpress
Theme For 2018

การแข่งขันการจัดทำสื่อผสม "เล่าเรื่องเมืองไทยดังไกลทั่วโลก"
ระดับมัธยมศึกษา โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 13

สมาชิกในทีม   1.นายอาฟานี มูลทรัพย์ ม.4/2
                 2.นายอัฟนันน์ ลีวัน ม.4/2
                 3. นายชารีฟ มะแซ ม.4/1
                 ครูที่ปรึกษา : นายฟัยซอล เปาะแต

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกลุ่ม "อีกมุม"
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
อาจารย์
12
บุคลากร
222
นักเรียน
9
ห้องเรียน

ปรัชญาจากอัลกุรอาน

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ ได้เลือก 3 โองการจากคัมภีร์อัลกุรอานอันบริสุทธิ์ เพื่อเป็นปรัชญาและแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนดำเนินวิถีชีวิตในแนวทางที่ถูกต้อง

อัล-ฟาติหะฮฺ : 6
Al-Fatihah : 6

اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقيمَ

ขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์
ซึ่งทางอันเที่ยงตรง

อัล-บะกอเราะฮฺ : 143
Al-Baqarah : 143

وَكَذٰلِكَ جَعَلناكُم أُمَّةً وَسَطًا

และเช่นนั้นที่เราได้ทำให้พวกเจ้า
เป็นประชาชาติที่เป็นกึ่งกลาง

อัล-อัมบียะอฺ : 107
Al-Ambya : 107

وَما أَرسَلناكَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمينَ

และฉันไม่ได้ส่งเจ้าเพื่อการอื่นใด เว้นแต่เพื่อ
เป็นสายธารแห่งความเมตตาแก่ประชาชาติทั่วทั้งโลก

วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Islamic Studies Demonstration School video tour

กิจกรรมที่ผ่านมา

ประกาศ การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องการศึกษาโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

02/06/2020

การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องการศึกษาโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา   1.สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียด 2.สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5…

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

19/04/2020

ประกาศโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ………………………………………………………………….               ตามที่ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…

ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

31/03/2020

ตามที่ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการปรับ พื้นฐานความรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน –…

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

No Events Available