START A COURSE

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.
Best Education Wordpress
Theme For 2018

สนใจเข้าเรียน

โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน
ให้มีความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนสอน...
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

START A COURSE

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.
Best Education Wordpress
Theme For 2018

START A COURSE

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.
Best Education Wordpress
Theme For 2018

ดูผลการสอบ

START A COURSE

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.
Best Education Wordpress
Theme For 2018

การแข่งขันการจัดทำสื่อผสม "เล่าเรื่องเมืองไทยดังไกลทั่วโลก"
ระดับมัธยมศึกษา โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 13

สมาชิกในทีม   1.นายอาฟานี มูลทรัพย์ ม.4/2
                 2.นายอัฟนันน์ ลีวัน ม.4/2
                 3. นายชารีฟ มะแซ ม.4/1
                 ครูที่ปรึกษา : นายฟัยซอล เปาะแต

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกลุ่ม "อีกมุม"
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
อาจารย์
12
บุคลากร
222
นักเรียน
9
ห้องเรียน

ปรัชญาจากอัลกุรอาน

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ ได้เลือก 3 โองการจากคัมภีร์อัลกุรอานอันบริสุทธิ์ เพื่อเป็นปรัชญาและแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนดำเนินวิถีชีวิตในแนวทางที่ถูกต้อง

อัล-ฟาติหะฮฺ : 6
Al-Fatihah : 6

اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقيمَ

ขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์
ซึ่งทางอันเที่ยงตรง

อัล-บะกอเราะฮฺ : 143
Al-Baqarah : 143

وَكَذٰلِكَ جَعَلناكُم أُمَّةً وَسَطًا

และเช่นนั้นที่เราได้ทำให้พวกเจ้า
เป็นประชาชาติที่เป็นกึ่งกลาง

อัล-อัมบียะอฺ : 107
Al-Ambya : 107

وَما أَرسَلناكَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمينَ

และฉันไม่ได้ส่งเจ้าเพื่อการอื่นใด เว้นแต่เพื่อ
เป็นสายธารแห่งความเมตตาแก่ประชาชาติทั่วทั้งโลก

วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Islamic Studies Demonstration School video tour

กิจกรรมที่ผ่านมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

21/02/2020

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2…

โครงการศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ (International Student Mobility Program 2020)

21/02/2020

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิธีเปิดโครงการศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ(International Student Mobility Program 2020) ขึ้น ณ ห้องประชุมอิหม่ามนาวาวีย์…

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา2563 ( รอบที่2 )

29/01/2020

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา2563  ( รอบที่2 ) เปิดรับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 30…

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

No Events Available