ผู้บริหารโรงเรียน

Lecturer-Yusof-T

Dr.Yusof Talek

Director
ดร.ยูโซะ ตาเละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Lecturer-Ilham-S

Il-ham Sueree

Deputy Director (Strategic and Development)
อาจารย์อิลฮาม สือรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา

Lecturer-Daweeyah-A

Daweeyah Ardea

Deputy Director (Academic)
อาจารย์ดาวียะห์ อาแด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ